Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

mandag den 19. oktober 2015

Næse for genbrug - kreativt værksted på bibliotek Blågården

Lørdag d. 26 september havde vi anden omgang af vores kreative workshops for børn med genbrugsmaterialer.

Vores publikum var en lille sluttet flok (udenfor var vejret næsten sommerligt). Men til gengæld var børnene næsten endnu mere dedikerede end til Ferie camp i juli.

En ting vi blev opmærksomme på i denne omgang er hvor meget børnene netop holder af genbrugsmaterialer. Vel fordi det giver en frihed, at materialerne man bruger ikke skal spares netop fordi det er affald. En anden grund er nok, at affaldet er mere forskelligartet og "skævt" end det man køber i en almindelig Panduro butik. Derved giver det mere til børnenes fantasi at arbejde med.

Over det næste år laver vi en serie af disse workshops på en bevilling vi netop har fået fra Den grønne ildsjælepulje. Sådan håber vi at skabe grobund for en institution med egne lokaler til både workshops og lager.

Vi glæder os til at lave en masse sjove workshops over forskellige temaer som sætter børnene i gang med at bruge deres fantasi. Samtidig med at de vænner sig til at se husholdningsaffald som genanvendeligt materialer.


Se også video


Filmet og redigeret af VideoNiels