Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

fredag den 4. september 2015

Kompostering - invitation til samarbejde

Bæredygtighed – fra eget køkken til den grønne gård

Invitation

Invitation til møde for at skabe samarbejde og erfarings udvikling for gårde og andre interesseret i kompostering med bla. Jora Maskiner.

Der indbydes til møde tirsdag den 6.10.2015 kl. 14.00,
hos gårdlauget Hothers Plads, vi mødes ved porten Midgårdsgade 7.

Punkter til mødet
  • Hvordan kan vi hjælpe hinanden/erfarings udvikling

  • Kan vi med fordel opnå storheds drift til indkøb af feks. træpiller til anlæggene eller er der andre muligheder

  • Hvordan spreder vi budskabet/informere beboere og videre ud i samfundet?

  • Ordet er frit

Har du forslag til andre punkter som kunne være interessante at diskutere, er du meget velkommen til at sende dem til kontor@abl1926.dk.

Vi håber at I har lyst til at kigge forbi vi sørger for kaffe og kage


Med venlig hilsen

Uffe, Miljø Punktet
Jann, Blågårdsgade 4
Peter, Jens-Jørgen og Annika, Gårdlauget Hothers Plads


Tilmelding til Kontor@abl1926.dk senest den 5.10.2015
Det er en god idé at kompostere, da…
  • du er med til at mindske forureningen, da vi undgår at store dele af husholdningsaffaldet bliver kørt til forbrænding.
  • det er miljøvenligt, da det erstatter kunstgødning og spagnum.
  • affaldsmængden, som skal bortkøres fra ejendommen, bliver reduceret og vi nedsætter antallet af dagrenovationsbeholdere eller antallet af tømninger.
  • vi får gratis kompost til beplantningen i gården.
Og så er det bare rigtig god bæredygtig stil.