Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

torsdag den 5. oktober 2017

Hvor er guldet ?

Genbrug er guld, siger Københavns Kommune. Men ligner det guld, affaldssorteringen i din gård?


En papbeholder på NørrebroFra 20 års arbejde med genanvendelse ved vi på Miljøpunktet, at mange ejendomme trækkes med en ond cirkel af dårlige affaldssortering. Sammenblandet affald, ildelugtende og uhygiejnisk, ødelægger genanvendelsen og skaber en demoraliseret stemning i gården som bidrager til yderligere at forringe affaldssorteringen. Derudover er antallet af affaldsbeholdere steget i de senere år og har optaget stadig mere plads i gårdene.
Hvilket er indlysende når man til det samme mængde affald beregner beholdere til både restaffald og genanvendelse.
Udfordringen er derfor ikke bare at få affaldssorteringen til at fungere. Gårdens beboere lider i hverdagen under manglende plads til almindeligt ophold, leg, fællesspisning og social samvær i al almindelighed.

Københavns Kommune er netop begyndt at indsamle Bioaffald. Det er et stort skridt på vejen til at blive en bæredygtig by. Vi kan nu alle kildesortere praktisk alt vores affald til genanvendelse.
På Miljøpunktet og Områdefornyelsen Nørrebro tager vi bioaffald som ny chance for at vende denne situation. Miljøpunktets arbejde har givet os stor erfaring med indretning af miljøstationer til god affaldssortering ved at optimere antallet af beholdere og placeringen af dem. Beholdere til nu også Bioaffald, som udgør 40 % af hvad der normalt sorteres som restaffald, udgør indlysende en ny udfordring.
Men vores arbejde med indretning af miljøstationer har altid medført færre beholdere til restaffald. Med indførelsen  af Bioaffald mener vi derfor, at antallet af beholdere til restaffald kan reduceres til et minimum. En klar gevinst for affaldssorteringen og gårdmiljøet. Men også et tilskud til ejendommens økonomi, fordi man betaler restaffald i forhold til den beholdervolume der står i gården. Så faktisk er der guld at hente hvis man gør en indsats.

Først og fremmest anbefaler vi dog nogle praktiske tiltag i gården for at hjælpe både affaldssorteringen, gårdmiljøet og det sociale fællesskab i byens etageejendomme. Hvis man er interesseret i hvordan man selv kan gøre en indsats for sin gård kan man henvende sig hos Områdefornyelse Nørrebro ved Sia Boesen.

Sia Boesen

Tlf;    5162 6278

Mail; A32Z@tmf.kk.dk


Kursusdage


9 oktober        16.30 til 19.00

13 november  17.00 til 19.00

15 januar        17.00 til 19.00

søndag den 2. juli 2017

Støberi i baggården

Den 19 juni holdt Miljøpunktet/Klondike Byen i samarbejde med Under Broen en workshop med omsmeltning af kasserede aluminiumsting.

Aluminium er et af de mest brugte metaller i vores samfund. Men samtidig også et af de mest forurenende i energi og co2 at nyudvinde. Der er derfor meget at spare ved genbrug af aluminium.

Så meget mere er fornøjelsen ved at kunne tilbyde skolebørn muligheden for også at lege med støbning af aluminium.

Under Broen kom med en lille ovn og satte den op i baggården på  Baldersgade 53. Børnene lærte først hvordan man skærer sin form ud af skumplast og pakker den ned i sand for at få selve støbeformen.

Det blev en sjov dag. Også selv om det viste sig meget vanskeligt at ramme helt rigtigt med støbningen.Klondike cyklen opstaldet på Baldersgade med en masse affaldsaluminium.
Det fik vi dog trods alt slet ikke brug for alt sammen.
Christopher fra Under Broen forklarer hvad der skal gøres
Der skæres former ud
Gamle harddiske indeholder en del aluminium. Børnene fik derfor en praktisk øvelse med at skille dem ad.
Mens der skæres til er andre allerede i gang med at slibe overfladen af formerne til

For at få en fungerende støbeform skal formerne pakkes ned i en særlig slags sand egnet til støbning

For at skille en harddisk helt ad kan det være nødvendigt at save den over
Et eksempel på en støbeform i sand
Her er lagt an til to frokostknive. Plastik stænglerne former hullerne til støbeformen. Der skal være to huller. Et til at hælde ned i og et til at se når det smeltede aluminium er løbet hele vejen gennem formen. "Stænglerne" hives bagefter af formen.


Den færdige støbning køles af i vand
En færdig støbning


torsdag den 29. juni 2017

Planteskjulere og fantasi over byen

Den 12 juni og senest i mandags arrangerede Klondyke byen, i samarbejde med Rum for opfindsomhed, workshops der anvendte gamle dåser som planteskjulere - for tomater.

Samtidig blev børnene ansporet til at hente inspiration til former og mønstre fra de omgivelser de ser omkring sig i byen.


Se også Facebook side  Lokalet / rumforopfindsomhed.
torsdag den 15. juni 2017

Kreativ genbrug i BaldersgadeMiljøpunkt Nørrebro projektet; Klondike byen har indledt et samarbejde med "Rum for opfindsomhed" et billedkunsterværksted på Baldersgade. For fritidshjemmet Universet har vi lavet en række workshop.

Vi starter med at snakke om materialer, genbrug og affaldssortering. Derefter går vi igang med at lege. Her er billeder fra de første 3 workshops hvor vi bl.a arbejdede med skulpturer.fredag den 9. juni 2017

Kreativ workshop på Jordens dag

På Jordens Dag d. 22 april lavede Miljøpunktet - i samarbejde med Mette Steiner, endnu en kreativ workshop for børnene med genbrugsmaterialer.

Opgaven var at bygge et monster udfra et stativ vi stillede til rådighed


Glade børn - endnu en gang
Man kunne også gøre sig selv til en slags monstertirsdag den 23. maj 2017

Smart Miljøstation på Sjællandsgade - et gennembrud for nedgravede affaldsbeholdere i København

Miljøpunkt Nørrebro har i mere end 10 år arbejdet for mere plads til affaldssortering. Mange trange gårde på Nørrebro, og andre steder i København, kæmper med de mange beholdere der hører til den voksende kildesortering. En situation som hæmmer beboernes brug af gården til rekreative formål. Nedgravede affaldsbeholdere, placeret udenfor gården i det offentlige rum, er Miljøpunktets løsning på den udfordring. Det første pilotprojekt efter denne model; Smart Miljøstationen, Wesselsgade 12 blev indviet og taget i brug d. 15 marts 2013. Den har været drevet af Miljøpunktet indtil nu hvor anlægget bliver overtaget af kommunen.

Den 20 december 2016, efter en proces der strakte sig over næsten 4 år, indviede vi anlæg nr.2 i Sjællandsgade. Det er bygget til A/B Pegasus og bruges af beboerne i denne ejendom.
Med indvielsen af Sjællandsgade anlægget er nedgravede affaldsbeholdere blevet en del af det officielle affaldssystem. Borgerne skal selv betale anlæggene efter politisk tilladelse

Nedgravede affaldsbeholdere er en støtte til borgernes affaldssortering og gårdmiljø, fordi affaldet fjernes fra fra gårdrum og fortove. Dette følger af den betydeligt mindre plads som nedgravede beholdere optager af byrummet. I branchen siger man, at et anlæg med 40 m3 under jorden erstatter 60 af de almindelige 600 liters beholdere. Dette lader sig også gøre fordi der en komprimeringseffekt der forøger volumekapaciteten mellem 1,5 og 2,5 gange i forhold til det traditionelle system. Internationalt går man derfor ud fra en driftsbesparelse på mellem 5 % og 30 %. Nedgravede affaldsbeholdere anses også som mere robuste overfor hærværk og slitage end den traditionelle beholderløsning.


I Sjællandsgade klarer Pegasus, efter overgangen til nedgravede beholdere, sig med en volumekapacitet på kun 15.000 liter til restaffald istedet for de mere end 28.000 liter man havde med de traditionelle beholdere i gården. Derudover viser erfaringerne fra de forløbne 5 måneder, at det faktiske behov ligger omkring 11.000 liter. En stor gevinst for ejendommen i et gebyrsystem hvor prisen bliver stadig mere variabel med volumen.
Nedgravede beholdere er også en gevinst for bymiljøet idet den højere volumeeffektivitet giver færre lastbiler som tømmer beholderne med en lavere frekvens. Det nedbringer belastningen fra tung trafik inklusiv lavere co2 – udledning og partikelforurening. Støjen fra de mange to – og firhjulede beholdere frem og tilbage i gården forsvinder ligeledes.
Smart Miljøstationen i Wesselsgade og Sjællandsgade udløser et fald i tømmningsfrekvensen for Dagrenovation, Pap, Papir, Metal, Hård plast, og Glas på 60%. Potentielt, med optimering af  beholderne til Dagrenovation, Pap, Metal, Hård plast, Papir og glas, kan reduktionen blive helt ned til 80 %.

Endelig vil vi fremhæve den meget flotte renhed i sorteringen som man kan beundre i nedenstående billeder.


tirsdag den 18. april 2017

Kompostvandring og -snak på Indre Nørrebro - d. 20 april 2017
Vi besøger nogle baggårde med fælleskomposteringsløsninger, og ser bla hvordan en kompostmaskine virker. Turen slutter hos Miljøpunkt Nørrebro med kaffe og kompostsnak.

Herunder giver vi en kort introduktion til Komposbudene. En ny socialøkonomisk servicevirksomhed hvor du kan hente hjælp til din kompost hvis du har behov for støtte til at starte eller passe noget kompostering.

Arrangementet er både for "nybegyndere" som søger efter info og inspiration til selv at starte kompostering i gården, og for mere erfarne kompostfolk der gerne vil udveksle kompostviden.

Torsdag 20. april kl 16:00-18:00

Start og slut:
Miljøpunkt Nørrebro
Korsgade 16, 2200 København N

Velkommen! :-)