Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

onsdag den 26. juni 2013

Københavns nye affaldssortering udfordres i køkkenet

Rapport om affaldsvaner 

I efteråret og vinteren 2012 – 13 gennemførte Miljøpunkt Nørrebro, i samarbejde med Københavns Kommune, en spørgeskemaundersøgelse om vaner og forestillinger omkring affald i private husholdninger. 3 gårde; Alderstrøst, Guld Peters Mølle og Tre Høje(Østerbro) blev udvalgt til undersøgelsen.

Udgangspunktet for rapporten var udvidelsen af kommunens affaldssortering med beholdere til hård plast, metal og småt elektronik. Kommunen introducerede samtidig en farvekode på beholderne. Formålet med undersøgelsen var en observation af effekten af disse tiltag på affaldssorteringen i husholdningerne.

Resultatet viser bl.a at viljen til affaldssortering i mange små københavnske hjem, med tilsvarende køkkener, udfordres ved de 6-7 sorteringer som affaldssystemet nu tilbyder.

Rapporten med nogle hovedkonklusioner kan du finde på følgende adresse 
https://docs.google.com/file/d/0BzhpSWHI0CmNLW9jSVR0dHl3OTg/edit?usp=sharing

Oversigter over svarfordelingen før og efter introduktionen af det nye sorteringssystem findes på følgende adresser;

Alderstrøst før