Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

onsdag den 11. september 2013

Affald i gaden - Smart Miljøstationen


Med Nørrebro - modellen, har nørrebroerne været Københavns frontløbere på affaldsområdet de sidste 15 år.
I marts 2013 kom vi et stort skridt videre med indvielsen af Smart Miljøstationen i Wesselsgade.
Et pilotprojekt Miljøpunkt Nørrebro har gennemført i samarbejde med Københavns kommune. 
Smart Miljøstationen introducerer nedgravede affaldsbeholdere på offentlig vej i København.                      I Wesselsgade er der nedsat 8 beholdere med tilsvarende indkast over jorden. Her sorteres i dagrenovation, glas, pap, papir, metal og hård plast. Småt elektronik, storskrald og farligt affald bliver foreløbigt inde i gården.Smart Miljøstationen er et fremskridt på mange fronter; plads, transport og affaldssortering.
Med sin klart adskilte indkast på offentlig vej, har den nye miljøstation en umiddelbar effekt på brugernes affaldssortering. Vores egne målinger fra de første 10 uger efter indvielsen viser klare forbedringer på affaldssortering. Det sorterede materiale steg fra 18 % af affaldsmængden til 27 %.(se SM evaluering*) Samtidig er renheden i alle sorteringer meget god. Hvilket i sig selv er et fremskridt i forhold til situationen mange andre steder.

Men Smart Miljøstationen giver også helt nye udviklingsmuligheder. De 3 indkast, der nu er optaget til dagrenovation, kan nemt inddrages til organiske affald. Det får vi brug for allerede i 2014 når det organiske bliver en del af den kommunale affaldsordning. I de overjordiske indkast arbejder vi på, at placere elektronisk udstyr som registrerer brugeren og det affald der er afleveret. Vi vil så nærme os en optimal sortering. Samtidig kan borgeren nøjagtigt oplyses om vægt og pris på sine afleverede materialer. Dette vil gøre affald som ressource til konkret virkelighed for den enkelte borger.

 Københavnske læsere vil vide at mange gårde er presset af mangel på plads til affaldsbeholderne. Problemet blev forstærket i efteråret. Da satte kommunen tre nye beholdere ud i alle gårdene. Når affaldssorteringen lægges i det offentlige rum, kan mange af hverdagens problemer løses. Vi genvinder noget plads fra ellers trange gårde. Mens vi samtidig undgår renovationsarbejdernes støjende tømninger tidligt om morgen flere gange om ugen. Lugtgener og uhygiejniske beholdere forsvinder fra folks daglige opholdssteder. Til gengæld vinder vi mere plads til f.eks cykelparkering og rekreative formål. 

                      Smart Miljøstationer kan effektivisere affaldsindsamlingen på Nørrebro og andre dele af  København. Tømningsfrekvensen på dagrenovation bliver halveret fra to til en gang om ugen. De øvrige sorteringer tømmes normalt en til to gange om måneden. Med Smart Miljøstationen bliver det muligt at tømme nogle beholdere hvert halve år eller mere.Skraldesug er ofte nævnt som en løsning på nogle af de nævnte problemer. Men det er et system vi altid har afvist på Miljøpunktet, fordi affaldet blandes sammen og sorteringen går i bund. Desto gladere er vi for Smart Miljøstationen som en løsning der, i forhold til skraldesug, prismæssigt er særdeles konkurrencedygtig.

Smart Miljøstationer er en løsning som trækker affaldssorteringen ud af gårdene. Indtil videre er det dog kun muligt at bygge dem på privat vej. Men på Miljøpunkt Nørrebro håber vi meget, at kommunen snart følger Århus som allerede har mange nedgravede affaldsbeholdere på offentlig vej.


Hvis I ikke allerede har været der, må I endelig gå forbi Wesselsgade 12, foran legepladsen, og tage Smart Miljøstationen i øjesyn.