Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

torsdag den 24. november 2011

Netværksarrangement på Vestforbrænding 18. nov 2011

Miljøpunkt Nørrebro inviterede gårdmænd fra Indre og Ydre Nørrebro med til netværksmøde på Vestforbrænding fredag d. 18. november 2011. Arrangementet er et led i at udvide og styrke det eksisterende netværk af gårdmænd på Indre Nørrebro. I arrangementet deltog tre gårdmænd fra Indre Nørrebro, ni gårdmænd fra Ydre Nørrebro, samt tre repræsentanter fra affaldsprojektet i Miljøpunkt Nørrebro.

Vi blev præsenteret for Vestforbrændings initiativer på området for affaldssortering, og herefter gik diskussionen lystigt om de problemstillinger gårdmændene oplever i gårdene.

Efterfølgende, var der rundvisning på forbrændingsanlægget, hvor vi fik syn for sagen da det kom til de utrolige mængder affald Vestforbrændings tre ovne hver dag brænder af.

Da rundvisningen var veloverstået serverede Miljøpunkt Nørrebro økologiske sandwich og sodavand for deltagerne. Mia Makne, projektleder på affaldsprojektet hos Miljøpunkt Nørrebro, præsenterede Miljøpunkt Nørrebro som organisation, samt hvilke projektområder, udover affald, Miljøpunkt Nørrebro beskæftiger sig med. Cecilie Winterø, ligeledes fra Miljøpunkt Nørrebro, ridsede rammerne og målene op for affaldsprojektet på Ydre Nørrebro, og indbød derefter deltagerne til at præsentere dem selv, samt at fremlægge erfaringer fra arbejdet, gode råd osv. Det førte til en god og indholdsrig diskussion med mange gode input, der kan bruges i arbejdet fremover.

Mange tak til alle for en rigtig god dag!!