Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

fredag den 10. juni 2011

Affaldsnyt

30. maj 2011
Kære alle i affaldsnetværket

Først og fremmest, tak for al Jeres hjælp i forbindelse med underskrivningen af brevet til Folketingets miljøordførere! Brevet er nu sendt af sted til miljøordførerne, medier og andre interesseorganisationer.

Vi er meget tilfredse med det færdige brev og glæder os til at arbejde videre i projektet.

Nye gebyr-modeller

Vi er godt i gang med udarbejdelsen af nye affaldsmodeller med incitament til affaldssortering. Vi har udarbejdet tre forskellige forslag, hvor Jeres gårde bliver inddraget. Forslagene spænder over farvede låg på skraldespande, der har været diskuteret før, samt variable husholdningsgebyrer og rigelig information til beboere. Modellerne skal præsenteres for Miljø og Teknik forvaltningen på et møde midt i juni.

Deling af erfaringer

Hvilke erfaringer har I med den nye gebyrmodel: Hvordan fungerer det ude i gårdene? Og hvordan fungerer det med afhentninger, og nye transportører? Er ordningerne bedre eller dårligere end før?

Den Talende Miljøstation

Den 10. maj blev der afholdt følgegruppe seminar på Den Talende Miljøstation (se 2 billeder)– et projekt, der går ud på at lave en ny type miljøstation, som ved lækkert design og interaktive funktioner motiverer brugerne til øget affaldssortering.

Resultater af forundersøgelse på projektet – udført af tre amerikanske ingeniørstuderende – blev fremlagt og debatteret. Hovedkonklusioner var, at ’convenience’ (dvs. jo simplere des bedre, som en af deres interviewpersoner udtrykte det) og information er de vigtigste motivations-faktorer. Deri ligger, at systemet skal være enkelt at bruge, affaldsbeholderne til forskellige fraktioner skal stå tæt sammen så man ikke skal gå flere steder hen, beholderne skal stå tættest muligt ved hoveddøren, og det skal være rent og ryddeligt.

Information i form af skiltning på eller ved containerne med hvilken fraktion denne container modtager er vigtigt. En farvekode for hver fraktion og grafisk fremstilling af fraktionen vil gøre det mere brugervenligt – også for børn og udlændinge der ikke læser dansk. Som nævnt indgår farvede låg også i vores model-forslag til Københavns Kommune.

En anden stærk anbefaling fra deltagerne var, at gå videre med en proces hvor brugerinddragelse står helt centralt. Hensynet til vaner og opmærksomhed på de kommende brugeres daglige adfærd i forhold til affald er nøglen til succes.

Rigtig god weekend til alle!

 
Venlig Hilsen
Miljøpunkt Nørrebro 
/ Lisbeth Simonsen, Cecilie Winterø