Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

fredag den 10. juni 2011

Pressemeddelelse

København, 24. maj 2011
Åbent brev
Kære Miljøminister og miljøordførere,

Vi henvender os til jer, fordi vi er bekymrede over de miljøskader, som følger af Københavns Kommunes nye affaldsordning. Problematikken er relevant for landspolitikere, fordi kommunen placerer ansvaret for den nye ordning hos Miljøstyrelsens Affaldsbekendtgørelse. Udviklingen på området betyder også, at det bliver væsentligt dyrere for Danmark at leve op til internationale aftaler om co2-reduktioner og EU’s affaldsdirektiv fra 2008.

Miljøbevidste borgere straffes Københavns Kommune har i 2011 indført en betalingsmodel for affald, der straffer de borgere, der gør mest for at nedbringe mængden af affald og belønner dem, der ingenting gør. De mest miljøbevidste borgere oplever prisstigninger på op til 100 %, mens dem, der producerer mest skrald får et nedslag på op mod 2/3. Dette sker, fordi borgeren efter de nye regler ikke længere betaler for mængden af skrald han/hun producerer. Fra 2011 betaler man det samme beløb, hvad enten man producerer 100 kilo eller 800 kilo skrald. I vores store netværk af beboerforeninger og gårdmænd kan vi allerede konstatere, at de nye regler skader miljøindsatsen. Afskaffelsen af incitamentet til at sortere affald stiller ildsjælene uden argumenter over for folk, der er ligeglade med miljøet.

En miljøskadelig incitamentsstruktur Københavns Kommune, den danske stat og EU’s formelle politik er, at det skal betale sig for borgere at nedbringe mængden af affald. I politiske hensigtserklæringer og EU-lov kaldes princippet ’forurener betaler’, men virkeligheden ude i beboerforeningerne er desværre en anden: Incitamentsstrukturen er vendt om, så det kan betale sig at sortere så lidt så muligt og maksimere skraldeproduktionen i restaffald. Konsekvensen af den førte politik er mindre genanvendelse, mere affaldsproduktion og større miljøbelastning.

Forurener skal betale Den miljøskadelige udvikling på affaldsområdet for Københavns 540.000 indbyggere, synes at være i direkte modstrid med hensigten i EU's affaldsdirektiv. Efter afsløringen af lovgivningssjusk på miljøområdet i 21Søndag (DR1 8. maj 2011), spørger vi os selv, om der også på affaldsområdet er uoverensstemmelse mellem EU-lovgivning og de danske regler?

Vi mener, at lovgivningen skal sikre en incitamentsstruktur, der fremmer udsortering i genanvendeligt affald og restaffald. Efter princippet om at ’forurener betaler’, bør gebyrerne pålægges restaffaldet, og ikke det genanvendelige affald. Vi opfordrer til, at I tager lovgivningsinitiativer, der løser problemet. Borgerne har krav på, at I melder klart ud om jeres intentioner – inden næste folketingsvalg.

Vi ser frem til at modtage jeres svar, og vi bidrager gerne med yderligere oplysninger.


Miljøvenlig Hilsen,
Miljøpunkt Nørrebro og borgerne på Nørrebro:


Gårdlauget Blågårdsgade/Wesselsgade, Gårdlauget Fælledvej, Andelsboligforeningen JOJO, Håndværkerforeningens Alderstrøst, Gårdlauget Lersøgård, Foreningen Blå Kapel,Gårdlauget Kirkekareen, Gårdlauget Hospitalskareen.