Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

torsdag den 14. april 2011

AFFALDSNYT UGE 14

MEDIER

I medierne har der den sidste tid været stort fokus på forbrændingsanlæggenes CO2 udledninger. Der er netop blevet offentliggjort en videnskabelig undersøgelse fra DTU-Miljø, der beskriver, at de danske forbrændingsanlæg udleder dobbelt så meget CO2 som hidtil antaget. Læs mere i Ingenøren

De diskussioner, som undersøgelsen giver anledning til, styrker Affaldsnetværkets argumenter for affaldssortering. Senest har Henning Christensen fra Renovest i Løgstør sagt til P4 nyheder, at ”borgerne og virksomhederne skal sortere plastik fra affaldet – med kommunens hjælp.” Derudover skriver videnskab.dk, at den øgede mængde CO2 fra forbrændingen kan bevirke, at Danmark ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser i forhold til Kyoto-aftalen. Læs mere på videnskab.dk og DRs P4

Derudover har Kjeld Poulsen, fra Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds, været på banen. Han klager over, at det bliver dyrere for de fleste almene beboere i Københavns Kommune at komme af med deres skrald. Læs mere her: DRs P4

MILJØMINISTER

I Nørrebro Avisen d. 30.marts beskriver journalist Henriette Sø Miljøministerens svar til Bo Asmus Kjeldgaard på hans brev fra midt februar:

Karen Ellemann vil på nuværende tidspunkt afvente evalueringerne af den nye lovgivning på affaldsområdet i 2013. Miljøministerens påpeger, at affaldsbekendtgørelsen kun vil blive ændret på baggrund af disse evalueringer.

Karen Ellemann har bedt Miljøstyrelsen om at undersøge problemerne som Københavns Kommune oplever, og Karen Ellemann inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen at drøfte problemstillingerne med Miljøstyrelsen.


AFFALDSMODEL

Alderstrøst har tilbudt at stille gård og beboere til rådighed for et pilot-projekt for den nye affaldsmodel. Det har Miljøpunkt Nørrebro takket ja-tak til, og modellen ventes implementeret efter sommerferien.

Torsdag d. 8. april havde Miljøpunkt Nørrebro møde med Anders Jørn Jensen fra Alderstrøst. Den fremtidige gebyr-model, samt strategien herfor, blev diskuteret. Derudover fremlagde Anders, at Håndværkerforeningens formand er bekendt med, Københavns Kommune handler imod EU-lovgivningen med hensyn til affaldsgebyrerne. Alderstrøst går videre med sagen, og vil muligvis melde Københavns Kommune til EU-kommissionen for brud på affaldsloven.


OPRÅB TIL FOLKETINGET

Miljøpunkt Nørrebro er i gang med at udarbejde et brev til Folketingets miljø-ordførere. Vi gør det for at få ordførerne til at indse konsekvenserne af affaldsbekendtgørelsen. Vi håber, at brevet vil sætte fokus på problemet, og at ordførerne vil presse Karen Ellemann til at ændre affaldsbekendtgørelsen.


Miljøvenlige hilsener fra

På vegne af Miljøpunkt Nørrebro

Lisbeth Simonsen
og Cecilie Winterø