Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

fredag den 2. december 2016

Svar til hjulequiz - 1 december 2016


Hvor meget husholdningsaffald producerer en dansker om året?
O 377 kg   X 584 kg   O 810 kg

Hvor stor en andel af husholdningsaffaldet sorterer danskerne til genanvendelse ?
O 22 %  O 29 %   X 33 %

Hvor meget husholdningsaffald skal vi ifølge kommunen (Kbh) genanvende i 2018 ?
O 35 %  O 40 %   X 45 %

Hvor meget af husholdningsaffaldet sorteres til genanvendelse i Sloveniens hovedstad Ljubljana ?
O 25 %  O 45 %   X 65 %

Hvor mange træers liv sparer vi ved at genanvende 1 ton papir ?
X 17    O 21   O 26

Danskerne bruger 825 tons gavepapir om året. Hvor meget co2 udledes der ved produktion af 1 ton papir ?
O 700 kg   X 800 kg   O 950 kg

Der er 5 gram guld i et ton guldmalm. Guldmængden i et ton elektronikaffald er ?
O 1 kg   O 250 g    X 350 g

Hvor meget reduceres energiforbruget ved genanvendelse af en aluminiumsdåse ?
X 20 gange mindre   O 15 gange mindre     O 10 gange mindre

Københavnerne kan snart sortere organiske affald. Hvor meget fylder det organiske i skraldespanden ?
O 30 % X 40 % O 50 %

For sortering af hård plast. Hvordan ved vi et stykke plast er hårdt ? Man kan ikke..

O bøje det med hænderne   O klippe det i stykker     X slå knude på det