Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

lørdag den 24. december 2016

En julegave - tjen penge på affaldssortering

DR gav i dag alle borgere i København, og andre kommuner i Hovedstadsområdet, en julegave ved at sprede budskabet;

du kan faktisk tjene penge på affaldssortering.
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/bedre-sortering-af-affald-kan-give-besparelse-paa-tusindvis-af

Borgere boende i etageejendomme skal dog gøre sig klart, at det er en kollektiv indsats som kan gøre en forskel for dem.

Besparelsen fremkommer ved at reducere den beholdervolume til dagrenovation som er tildelt ejendommen hos kommunen.

Gebyret for dagrenovation er nemlig delvist volumeafhængigt. Derfor, til en vis grænse, sparer man 5,26 kr inkl moms for hver liter volumen reduceres. se link

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1597

Det er også en tålmodig indsats som forlanges. Man kan kun reducere beholdervolumen fra år til år efter at have godtgjort overfor kommunen, at behovet er faldet.

Hvis du vil vide hvor mange penge ens ejendom betaler lige nu for antal liter dagrenovation -  så slå din adresse op på

http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/

Nu vil du måske fundere over hvor meget der kan spares for din ejendom.

Her er et hint fra Miljøstyrelsen som har lavet en statistik over hvor meget de forskellige materialer fylder i dagrenovationen hos den gennemsnitlige danske husstand.

http://hjem.kendditaffald.dk/sortering-nytter/

Men husk Københavns Kommune lægger organisk affald ud til kildesortering i efteråret 2017. Så der bliver noget at komme efter.

Glædelig jul og godt nytår !