Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

fredag den 26. februar 2016

Nedgravet affaldsløsning på gaden i Sjællandsgade


Nedgravede affaldsbeholdere på offentlig vej er nu endelig officiel politik i København - ikke bare et pilotprojekt i Wesselsgade. Med beslutninger fra d.18 maj og 24 august 2015 gav Teknik - og Miljøudvalget rammerne for sådanne anlæg. Mandag i denne uge - 22 februar - vedtog udvalget den første byggetilladelse til et anlæg i Sjællandsgade. Anlægget skal betjene andelsboligforeningen Pegasus og opføres af Miljøpunkt Nørrebro.

Nørrebroerne, og alle andre københavnere der kæmper med deres affaldssortering i trange gårde, kan nu overveje at flytte deres affaldsstation ud på gaden. Hygiejneproblemer og lugtgener vil kunne afskaffes til fordel for nye rekreative områder i gårdene.

Indsamling og tømning er i princippet også langt mere effektiv med nedgravede beholdere. Dette er nok ikke tilfældet p.t. hvor der endnu er få nedgravede anlæg i byen til at finansiere den nødvendige kranvogn. Men med flere anlæg og mere volume bør man kunne sænke omkostningerne ved indsamling og følgelig også affaldstaksten.

Sådan ser det ihvertfald ud i lyset af de århusianske erfaringer. Århus har over de sidste 10 år bygget 1400 anlæg på både privat og offentlig vej og har herved sænket affaldstaksten med 25% for borgerne. 

Ifølge Teknik - og Miljøudvalgets principbeslutning skal ejendommene selv finansiere anlægget foruden en fast leje for at råde over vejarealet.

Hvis kommunen istedet, som antydet i indstillingen 18 maj 2015, tog en strategisk beslutning om at fremme denne løsning. D.v.s selv bidrog til at finansiere de nedgravede anlæg ville man meget hurtigere kunne sænke omkostningerne.

Nogle kommuner betaler for selve beholderne og lader ejendommen stå for det øvrige anlæg.

Det kunne måske være næste skridt på vejen mod mere og bedre affaldssortering i København.