Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

onsdag den 10. juni 2015

Vores sorterede affald - hvor kommer det hen? Besøg et modtageanlæg


Miljøpunkt Nørrebro inviterer - i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg - til besøg på modtageanlæg for sorteret affaldHvad sker der med jeres sorterede affald, når kommunen har samlet det ind?

For at blive klogere på dette arrangerer Miljøpunkt Nørrebro et besøg hos Marius Pedersens modtageanlæg ved Nordhavn. 

På Baltikavej findes et af de københavnske anlæg der modtager flest forskellige genbrugsmaterialer.
Anlægget står for bl.a pap, hård plast, glas og småt elektronik foruden træ. Her modtages have/parkaffald og anlægget er således også indrettet til organisk affald. 

Der vil være mulighed for at stille spørgmål om udfordringerne for københavnernes kildesortering.


Hvad: Besøg på modtageanlæg for affald.

Hvornår: 18/6  kl. 14:00. Vi slutter senest 16:00

Hvor: Baltikavej 25, Nordhavn

Omviser: Geert Henriksen  (medarbejder hos Marius Pedersen)

Har du brug for hjælp til transporten stiller Miljøpunktet en bus til rådighed, som vil køre fra Blegdamsvej 4B kl 13.30 (ved Skt Hans Torv).

Tilmeld dig arrangementet hos Uffe Meulengracht.
Enten på telefon 26 14 13 07 eller mail; ag21.uffem@gmail.com

Tilmeld dig bustransport også hos Uffe Meulengracht.


Arrangementet er støttet af Nørrebro Lokaludvalg


Lav et byttehjørne

Inden vores al vores forbrug uværgeligt ender som affald vil noget af det stadigvæk være brugbart, selvom vi ikke selv længere ønsker det i vores hjem. En måde at spare på vores ressourcer er derfor at forære tingene bort til andre der kan bruge det.

       For beboerne i byens etagejendomme er et byttehjørne nede i gården den nemmeste og mest overskuelig måde at gøre dette. Miljøpunktet anbefaler, at ejendomme og gårdlaug indretter byttehjørner hvis man ikke allerede har gjort det. Vi står til rådighed her på Miljøpunktet med vejledning til dette. I første omgang kan man dog støtte sig til en vejledning kommunen har liggende på sin hjemmeside. 


Vores bistand til oprettelse af byttehjørner er støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

Måske synes man at der mangler plads i gården til et byttehjørne. På Miljøpunkt Nørrebro vil vi så hurtigt gøre opmærksom på, at kommunen netop har gjort det muligt at søge tilladelse til at flytte gårdens kildesortering ud på offentlig vej i nedgravede beholdere. Her står Miljøpunktet også til rådighed idet vi sælger sådan en løsning under betegnelsen Smart Miljøstationen.