Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

lørdag den 28. februar 2015

Skrot det godt - oplysende tv fra TV2 Øst


Se hvordan affald bliver genbrugt


Hvis man ikke overskuer hvad det gavner at affaldssortere i hjemmet, findes der faktisk godt oplysende fjernsyn på dansk som kan hjælpe en på vej.

TV2 Øst lavede for et par år siden en udsendelsesrække der portrætterede sjællandske genbrugspladser. Det er nu ikke genbrugspladserne jeg vil fremhæve. Her er tale om rigtig lokal-tv.

Men i hver udsendelse er der indlagt et virksomhedsbesøg i genbrugsindustrien. Man ser derfor processen der udvinder nye råmaterialer til industrien af bortkastet papir, glas, elektronik etc.

Jeg vil lige understrege, at det TV2 Øst har produceret handler om lokale forhold. Men kan derfor ikke se det som en nøjagtig gengivelse af den måde alt affald fra København bliver genbrugt. F.eks skal københavnerne stadigvæk lægge flamingo plast i dagrenovationen til forbrænding uanset hvad man måtte have fundet på andre steder. Men jeg ser udsendelserne som en god måde at få et generelt overblik over den proces dit affald kommer igennem, efter du har båret det ud af huset.

 Derfor anbefaler jeg at følge nedenstående link;

http://www.tveast.dk/skrot-det-godt