Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

torsdag den 29. september 2011

AffaldsNyt: Et grønt valg

Gebyrsagen

Vores åbne brev til folketingets miljøordførere og ministeren, hvor vi udtrykte vore alles bekymring for det nye affaldsgebyrsystem, har været en stor succes, og vi takker jer, der var medunderskrivere på brevet.

Overborgmesteren har kaldt ordningen ”en ommer”, og flere af ordførerne har tilkendegivet, at situationen er uacceptabel. Enhedslistens Per Clausen har, med udgangspunkt i vores brev, stillet spørgsmål til ministeren i Folketinget, og Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov har fået en skriftlig redegørelse fra ministeren.

Af miljøminister Karen Ellemans svar fremgår det, at man er kommet i tvivl om kommunens gebyrordning er lovlig, eller om det er de nationale regler den er gal med. Derfor har ministeren bedt Miljøstyrelsen lave en udredning om København Kommunes skraldeordning, der dog ikke er blevet færdig inden valget. Status er altså, at sagen er skudt til hjørne mens kommunen og ministeriet slås om, hvem der har ansvaret.

Det er vores klare opfattelse, gennem vores kontakt med embedsmænd i Miljøstyrelsen, at ministeren ikke har prioriteret udredningen, og at det er årsagen til, at udredningen -modsat forventningen - endnu ikke foreligger.

Den Talende Miljøstation har skiftet navn til Smart Miljøstationen

Hvordan skal fremtidens affaldssortering se ud og fungere? Dette spørgsmål forsøger vi at besvare med Smart Miljøstationen.

Dialog med et stort netværk af borgere, gårdmænd og andre interessenter i affaldsbranchen har vist, at miljøstationen ikke skal være talende, men derimod smart: Et innovativt og intuitivt design og IT-baseret funktionalitet, således at man kan registrere affaldet individuelt og indføre et økonomisk incitament der belønner brugeren for at sortere.

Den 17. september holdt Teknik-og Miljøborgmester Ayfer Baykal åbent hus. Miljøpunkt Nørrebro forærede hende en lille model af et indkast til Smart Miljøstationen, beklædt medaffaldsfotos og grønne budskaber, vi ønsker at borgmesteren modtager. Modellen var fyldt med øko-slik.

Mock-up modeller af Smart Miljøstationen blev demonstreret på Kulturelle Markedsdage. Læs mere om Smart Miljøstationen på smartmiljostation.blogspot.com

Vi ønsker jer alle et grønt valg!

Mvh,
Miljøpunkt Nørrebro/ Anders Jørn Jensen