Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

torsdag den 5. oktober 2017

Hvor er guldet ?

Genbrug er guld, siger Københavns Kommune. Men ligner det guld, affaldssorteringen i din gård?


En papbeholder på NørrebroFra 20 års arbejde med genanvendelse ved vi på Miljøpunktet, at mange ejendomme trækkes med en ond cirkel af dårlige affaldssortering. Sammenblandet affald, ildelugtende og uhygiejnisk, ødelægger genanvendelsen og skaber en demoraliseret stemning i gården som bidrager til yderligere at forringe affaldssorteringen. Derudover er antallet af affaldsbeholdere steget i de senere år og har optaget stadig mere plads i gårdene.
Hvilket er indlysende når man til det samme mængde affald beregner beholdere til både restaffald og genanvendelse.
Udfordringen er derfor ikke bare at få affaldssorteringen til at fungere. Gårdens beboere lider i hverdagen under manglende plads til almindeligt ophold, leg, fællesspisning og social samvær i al almindelighed.

Københavns Kommune er netop begyndt at indsamle Bioaffald. Det er et stort skridt på vejen til at blive en bæredygtig by. Vi kan nu alle kildesortere praktisk alt vores affald til genanvendelse.
På Miljøpunktet og Områdefornyelsen Nørrebro tager vi bioaffald som ny chance for at vende denne situation. Miljøpunktets arbejde har givet os stor erfaring med indretning af miljøstationer til god affaldssortering ved at optimere antallet af beholdere og placeringen af dem. Beholdere til nu også Bioaffald, som udgør 40 % af hvad der normalt sorteres som restaffald, udgør indlysende en ny udfordring.
Men vores arbejde med indretning af miljøstationer har altid medført færre beholdere til restaffald. Med indførelsen  af Bioaffald mener vi derfor, at antallet af beholdere til restaffald kan reduceres til et minimum. En klar gevinst for affaldssorteringen og gårdmiljøet. Men også et tilskud til ejendommens økonomi, fordi man betaler restaffald i forhold til den beholdervolume der står i gården. Så faktisk er der guld at hente hvis man gør en indsats.

Først og fremmest anbefaler vi dog nogle praktiske tiltag i gården for at hjælpe både affaldssorteringen, gårdmiljøet og det sociale fællesskab i byens etageejendomme. Hvis man er interesseret i hvordan man selv kan gøre en indsats for sin gård kan man henvende sig hos Områdefornyelse Nørrebro ved Sia Boesen.

Sia Boesen

Tlf;    5162 6278

Mail; A32Z@tmf.kk.dk


Kursusdage


9 oktober        16.30 til 19.00

13 november  17.00 til 19.00

15 januar        17.00 til 19.00