Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

tirsdag den 23. maj 2017

Smart Miljøstation på Sjællandsgade - et gennembrud for nedgravede affaldsbeholdere i København

Miljøpunkt Nørrebro har i mere end 10 år arbejdet for mere plads til affaldssortering. Mange trange gårde på Nørrebro, og andre steder i København, kæmper med de mange beholdere der hører til den voksende kildesortering. En situation som hæmmer beboernes brug af gården til rekreative formål. Nedgravede affaldsbeholdere, placeret udenfor gården i det offentlige rum, er Miljøpunktets løsning på den udfordring. Det første pilotprojekt efter denne model; Smart Miljøstationen, Wesselsgade 12 blev indviet og taget i brug d. 15 marts 2013. Den har været drevet af Miljøpunktet indtil nu hvor anlægget bliver overtaget af kommunen.

Den 20 december 2016, efter en proces der strakte sig over næsten 4 år, indviede vi anlæg nr.2 i Sjællandsgade. Det er bygget til A/B Pegasus og bruges af beboerne i denne ejendom.
Med indvielsen af Sjællandsgade anlægget er nedgravede affaldsbeholdere blevet en del af det officielle affaldssystem. Borgerne skal selv betale anlæggene efter politisk tilladelse

Nedgravede affaldsbeholdere er en støtte til borgernes affaldssortering og gårdmiljø, fordi affaldet fjernes fra fra gårdrum og fortove. Dette følger af den betydeligt mindre plads som nedgravede beholdere optager af byrummet. I branchen siger man, at et anlæg med 40 m3 under jorden erstatter 60 af de almindelige 600 liters beholdere. Dette lader sig også gøre fordi der en komprimeringseffekt der forøger volumekapaciteten mellem 1,5 og 2,5 gange i forhold til det traditionelle system. Internationalt går man derfor ud fra en driftsbesparelse på mellem 5 % og 30 %. Nedgravede affaldsbeholdere anses også som mere robuste overfor hærværk og slitage end den traditionelle beholderløsning.


I Sjællandsgade klarer Pegasus, efter overgangen til nedgravede beholdere, sig med en volumekapacitet på kun 15.000 liter til restaffald istedet for de mere end 28.000 liter man havde med de traditionelle beholdere i gården. Derudover viser erfaringerne fra de forløbne 5 måneder, at det faktiske behov ligger omkring 11.000 liter. En stor gevinst for ejendommen i et gebyrsystem hvor prisen bliver stadig mere variabel med volumen.
Nedgravede beholdere er også en gevinst for bymiljøet idet den højere volumeeffektivitet giver færre lastbiler som tømmer beholderne med en lavere frekvens. Det nedbringer belastningen fra tung trafik inklusiv lavere co2 – udledning og partikelforurening. Støjen fra de mange to – og firhjulede beholdere frem og tilbage i gården forsvinder ligeledes.
Smart Miljøstationen i Wesselsgade og Sjællandsgade udløser et fald i tømmningsfrekvensen for Dagrenovation, Pap, Papir, Metal, Hård plast, og Glas på 60%. Potentielt, med optimering af  beholderne til Dagrenovation, Pap, Metal, Hård plast, Papir og glas, kan reduktionen blive helt ned til 80 %.

Endelig vil vi fremhæve den meget flotte renhed i sorteringen som man kan beundre i nedenstående billeder.