Miljøpunkt Nørrebro

MILJØPUNKT NØRREBRO

http://miljoe-noerrebro.dk/

Miljøpunkt Nørrebro

Miljøpunkt Nørrebro arbejder for mere affaldssortering og ressourcegenanvendelse.
Har I spørgsmål vedrørende sortering og håndtering af affald, er I meget velkomne til at henvende Jer!

tirsdag den 13. september 2016

Organisk affaldssortering i København - endelig !

Til alle jer som i årevis har krympet sig over at skulle smide det grønne affald direkte ud til forbrænding.

Nu kommer det - den organiske affaldssortering.

Hentet fra hjemmesiden: mst.dk/kendditaffald

 På sit møde, mandag d. 5 september, vedtog Teknik - og Miljøudvalget, at alle kommunens borgere nu skal kunne sortere sit grønne affald fra til genbrug.

Principielt har det organiske været på vej siden 2013 hvor den nuværende Affaldsplan 2018 trådte i kraft. En organisk ordning er meget afgørende for at planens mål om 45 % genbrug kan virkeliggøres i 2018
Men de københavnske politikere har brugt et par år til at overveje og afprøve REnescience teknologien som et alternativ til kildesortering i gården.

REnescience er den i princippet nemme løsning, at putte hele dagrenovationen i et enzymbad for således at skille det organiske fra metal, plast osv. Den fraskilte biomasse kunne så forgasses. Problemet har dog hele tiden været, at man står tilbage med et forurenet restprodukt som ikke kan recirkuleres tilbage til landmandens marker. Altså ikke en grøn løsning.

Indtil sidste uge talte stærke kræfter for at investere store beløb i et REnescience forsøgsanlæg fodret med 50.000 tons dagrenovation om året fra de indre brokvarterer som f.eks Nørrebro.

Men efter sidste uges beslutning bliver alle byens borgere inddraget i en sikker grøn løsning for det organiske affald.